Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Mleko w szkole
Ważne daty:

1 kwietnia 2017 r. - Prima Aprillis
22 kwietnia 2017 r. - Dzień Ziemi
13 kwietnia 2017 r. - Wielki Czwartek
14 kwietnia 2017 r. - Wielki Piątek
15 kwietnia 2017 r. - Wielka Sobota
16 kwietnia 2017 r. - Wielkanoc
17 kwietnia 2017 r. - Poniedziałek Wielkanocny
19 kwietnia 2017 r. - Egzamin Gimnazjalny - część humanistyczna
20 kwietnia 2017 r. - Egzamin Gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza
21 kwietnia 2017 r. - Egzamin Gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego