Cele

1)  wspieranie producentów pasteryzowanego mleka świeżego i innych wyrobów mleczarskich, których dostawy przeznaczone są m.in. dla dzieci i młodzieży,

2) działalność propagatorską i informacyjną w zakresie znaczenia mleka i wyrobów mleczarskich w żywieniu człowieka,

3) finansowanie lub dofinansowywanie spożycia mleka i wyrobów mleczarskich przez dzieci i młodzież, zwłaszcza w szkołach,

4) organizowanie, wspieranie i finansowanie:
a) prac naukowo-badawczych,
b) informacji naukowo-technicznej,
c) działalności popularyzatorskiej,

5) współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką mleka i wyrobów mleczarskich.

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymać folder, wydany z okazji 10-lecia Fundacji ?Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia?, skontaktuj się z dostawcą mleka do Twojej Szkoły.*

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.