15.05.2014 – Ostróda

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie zorganizowane zostało w ramach wspólnej inicjatywy Partnera programu „Doskonałe Mleko w Szkole” firmy AGMAR oraz
Pani Dyrektor Szkoły Beaty Prusinowskiej oraz Pani Wicedyrektor Beaty Bieńczyk. W spotkaniu wzięli udział też udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie.

Pan prof. Wojciech Cichy, Prezes Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia”, pod której patronatem odbywało się spotkanie, był gościem honorowym. Po serdecznym przywitaniu przez Panią Dyrektor, miała miejsce wyjątkowo interesująca prelekcja przygotowana specjalnie dla uczniów tych dwóch szkół w Ostródzie. Pan Profesor w sposób niezwykle jasny i zrozumiały dla dzieci – przedstawił ogromną rolę mleka i produktów mlecznych w diecie młodych osób. Każdy uczestnik spotkania miał okazję przypomnieć sobie, że dobre zdrowie to przede wszystkim odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna.

Uczniowie, pod kierunkiem Pani Barbary Szulc, przygotowali niezwykle ciekawy i oryginalny występ artystyczny. Pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i umiejętności dzieci pozostali na długo wszyscy uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. przedstawiciele Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie oraz z Kuratorium Oświaty.

W trakcie spotkania został też uroczyście zakończony konkurs plastyczny związany ze spożyciem mleka i przetworów mlecznych zorganizowany dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.