z udziałem z udziałem Pana prof. W. Cichego

Prezes Fundacji: Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy

I Katedra Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu w latach 1959-1965 (dyplom z wyróżnieniem). Od 1970 roku pracownik Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kariera naukowa w tej Uczelni (od asystenta do profesora). Specjalista w zakresie pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Getynga/Niemcy – 1979-1982). Odbył kilkadziesiąt staży naukowych w latach 1982-2007 w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii i żywienia dzieci i młodzieży. Członek / założyciel kilku towarzystw naukowych krajowych (m.in. Komisja Żywienia Dzieci i Młodzieży, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy / Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Societas Humboldtiana Polonorum, European Cystic Fibrosis Society). Organizator kilkunastu zjazdów, szkoleń krajowych i europejskich z zakresu medycyny sportowej i gastroenterologii (pankreatologia i żywienie). Opublikował ponad 300 prac z zakresu pediatrii, gastroenterologii, żywienia dzieci, enterohormonów oraz medycyny sportowej. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat kontroli lekarskiej WF i Sportu dzieci i młodzieży. Współautor kilku podręczników z zakresu pediatrii i żywienia dzieci i młodzieży dla studentów, lekarzy i pielęgniarek.

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni. Amicus Studentorum. Kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

splash of milk in a glass on white background