30.01.2014 – Wałbrzych i Dzierżoniów

W 30 styczniu 2014 z inicjatywy Partnera Programu Mleko w Szkole – firmy Dars – Pana Dariusza Adamczak odbyły się dwa spotkania z Prezesem Fundacji ”Mleko dla Szkół. Mleko dla zdrowia.”- Panem profesorem Wojciechem Cichym.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.
Pan Profesor poprowadził wykład dla dzieci na temat mleka, jego ważnej roli w codziennej diecie. Po prelekcji Pana Profesora, miał miejsce program artystyczny przygotowany przez dzieci uczestniczące w spotkaniu. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz przygotowały dla uczestników spotkania układ taneczny. Ta niezwykle interesującą część artystyczna ukazująca kluczową rolę mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie ucznia była dla wszytstkich uczestników ciekawą lekcja podsumowującą.
Za przygotowanie programu artystycznego były Panie opiekujące się świetlicą szkolną: Pani Alina Drzewiecka oraz Pani Wioletta Uliczka. Na szczególne uznanie zasługuje też zaangażowanie Pani Dyrektor mgr Urszula Karnasiewicz, gospodarzowi spotkania.

Drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie. Tym razem Profesor poprowadził wykład na temat walorów żywieniowych mleka dla rodziców oraz przedstawicieli grona pedagogicznego. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Rodzice aktywnie uczestniczyli spotkaniu pytając o kwestie, które nie były dla nich do końca oczywiste. Pan profesor wspominał m.in. o ważnej roli rodziców i nauczycieli w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
Po zakończeniu wykładu i dyskusji, Pani Dyrektor mgr Regina Walendowska jako gospodarz spotkania podziękowała wszystkim uczestnikom, ze szczególnym wyróżnieniem Pana profesora. Dla każdego z uczestników było to ważne i niezwykle wzbogacające wiedzę w zakresie żywienia – wydarzenie i zgodnie wskazali na potrzebę kolejnego spotkania w przyszłości.